Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις γραφείων και σπιτιών σε όλη την Κύπρο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

Εταιρείες – Γραφεία:

Μετακόμιση – Γραφεία και βιβλιοθήκες.

Box – Files – Γραφική ύλη. Προσφέρεται ειδική συσκευασία και πακετάρισμα.

Σπίτια:

Μετακόμιση νοικοκυριού. Προσφέρεται ειδική συσκευασία και πακετάρισμα για εύθραστα αντικείμενα.

Προσωπικά είδη:

Είναι τα πιο πολύτιμα αντικείμενα για όλους μας, ακόμη και όταν το κόστος για να τα αγοράσουμε δεν είναι πραγματικά μεγάλο, εντούτοις κάποιες φορές η αξία τους είναι ανεκτίμητη.